SVEA Contract
 
 
 

Integritetspolicy

Syftet är att värna om integriteten och att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Den här policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Vi informerar om vilka uppgifter vi samlar in och varför, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Vi behandlar personuppgifter för hantering av offerter och beställningar, för att kunna sköta kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer, garantier samt för att skicka nyhetsbrev.

När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan välja att motsätta dig det.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. De uppgifter vi samlar in är namn, företag, adress, organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter får vi tillgång till genom att du tillhandahåller oss dem själv vid offertförfrågan eller köp, vid anmälan till nyhetsbrev, vid ansökan om kundnummer, arbetsansökan eller genom uppgifter från offentliga register.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya; dock under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har mot dig.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi har rutiner för IT-säkerhet som säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Svea Contract Furniture AB, 556608-0650 är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.