SVEA Contract
 
 

Mare

MARE - Design Mark Sadler med utgångspunkt från gamla klassiska stål- & plaststolar har Mark Sadler här fått fram en "upphottad" version för dagens smak.


 

MM.539 MARE

Upphottad klassiker i design av Mark Sadler. För ute-& innemiljöer.

MM.539 UPH MARE

MARÉ med klädd sits, för inomhusbruk.